Z przyjemnością informujemy, że INSTYTUT PSYCHOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK oraz TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. rozpoczęły współpracę nad rozwojem kolejnej wersji aplikacji Name It Tame It!
Współpraca Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Transition Technologies S.A. ma na celu stworzenie nowej wersji aplikacji Name it Tame it, która będzie oparta na solidnych naukowych podstawach, dzięki czemu będzie jeszcze lepiej spełniała swoją funkcję. W pierwszym etapie będziemy sprawdzali, na ile dobrze aplikacja pozwala identyfikować i zapisywać własne emocje, a więc czy właściwie spełnia swój podstawowy cel. Dane pochodzące od wybranej grupy użytkowników porównamy z danymi z wypełnionych przez te same osoby kwestionariuszy, które są powszechnie używane w badaniach naukowych. Również sama lista emocji będzie zaczerpnięta z narzędzi psychologicznych, wykorzystywanych w nauce. Aplikacja jednocześnie pozwala na dodawanie własnych nazw emocji, jeśli dostępna lista okaże się niewystarczająca. Analizując te dodatkowe wpisy, będziemy w stanie udostępnić katalog emocji, które w możliwie szeroki sposób będą się odnosiły do codziennych doświadczeń emocjonalnych. W kolejnych etapach będziemy dostosowywać aplikację do dalszych zastosowań, między innymi w terapii, udostępniając terapeutom możliwość podglądu danych ich klientów i pacjentów. Zaletą aplikacji jest fakt, że pozwala ona w łatwy sposób notować pojawiające się stany emocjonalne, a następnie wracać do tych zapisków, co pozwala na ich analizę - zarówno samodzielnie, jak i przy wsparciu terapeuty. Nasza pamięć bywa bowiem zawodna, a wspomnienia dotyczące nastroju są podatne na zniekształcenia zachodzące wraz z upływem czasu.

Mamy też nadzieję, że aplikacja Name it Tame it znajdzie zastosowanie w badaniach naukowych, pozwalając na rejestrowanie nastroju osób badanych na bieżąco, w sposób łatwy i wymagający minimalnego wysiłku od użytkowników.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu aplikacji!

Ewa Domaradzka

Scientific Advisor

Ewa jest zatrudniona w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania depresji, lęku, nastroju, uwagi i osobowości. Jest konsultantką merytoryczną aktualnie tworzonej kolejnej wersji aplikacji, którą w przyszłości chciałaby wykorzystywać w badaniach naukowych.

Przeczytaj więcej na blogu Name It Tame It